Tại tỉnh Bình Định hiện có khoảng trên 28.000 người lao động tự do đang phải tạm ngừng việc để phòng chống dịch bệnh. Ưu tiên hiện nay là giải quyết sớm các gói hỗ trợ của những địa phương phải áp dụng giãn cách xã hội. Phản ánh của phóng viên tại thị xã Hoài Nhơn- địa phương đầu tiên của tỉnh Bình Định triển khai các gói hỗ trợ.

VIDEO LIÊN QUAN