Tỉnh Bình Định tạm dừng các hoạt động ngoại khóa, không được tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường đối với các học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 đang trong thời gian nghỉ hè. Riêng đối với học sinh lớp 12 đang ôn tập tốt nghiệp THPT thì các trường vẫn tổ chức ôn tập cho các học sinh.

VIDEO LIÊN QUAN