Dịch bệnh COVID-19 tại nhiều nước đang trở nên trầm trọng hơn do sự lây lan khó lường của biến thể Delta. Biến thể Delta hiện đã xuất hiện tại 124 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Biến thể này cũng được phát hiện trong hơn 75% số mẫu bệnh phẩm được đưa đi phân tích chuỗi gen tại nhiều quốc gia lớn. Theo tổ chức Y tế Thế giới, các nước trên thế giới phải hết sức cảnh giác trước biến thể vô cùng nguy hiểm này.

VIDEO LIÊN QUAN