Để vận chuyển đường chót lọt qua biên giới thì các đối tượng buôn lậu đường đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau như là vận chuyển hàng vào ban đêm. Tuy nhiên các đối tượng buôn lậu đường ở An Giang gần đây sử dụng một biện pháp mới

VIDEO LIÊN QUAN