Tại hội thảo các chuyên gia nghiên cứu tình hình khu vực châu Á, Asean , Trung Quốc đã thảo luận tình hình biển đông hiện nay và các mối quan hệ trong khu vực.

VIDEO LIÊN QUAN