Nhiều người đang than phiền khi làm việc tại nhà cảm thấy không thể tập trung và buồn ngủ. "Cà phê sáng" sẽ đưa ra một số gợi ý để quý vị có thể làm việc tại nhà một cách hiệu quả hơn.

VIDEO LIÊN QUAN