Sức khỏe tài chính cá nhân là thuật ngữ mô tả tình hình tài chính của một người nào đó. Tình trạng sức khỏe tài chính cá nhân luôn thay đổi tùy thuộc vào các biến động khách quan và chủ quan. Nếu bạn là lao động chính trong gia đình, sức khỏe tài chính của bạn lại càng cần được đặc biệt quan tâm. Sức khỏe tài chính rất quan trọng, không chỉ dừng lại ở hai từ như "ổn định" hoặc "đủ sống".... Hiểu về sức khỏe tài chính cá nhân giúp ứng dụng nguyên tắc tài chính vào việc quản lý tiền bạc của cá nhân hoặc gia đình, bao gồm các vấn đề tài chính thường gặp như thu nhập, chi tiêu, đầu tư, tiết kiệm, dự phòng rủi ro, tự do tài chính… Hoặc bạn cũng có thể hiểu sức khỏe tài chính cá nhân hướng đến việc sử dụng đồng tiền sao cho tối ưu, xét trên nhiều phương diện và cấp độ. Cụ thể hơn, khái niệm này còn giúp định hướng chúng ta đảm bảo tài chính ổn định nhờ quản lý tài chính đúng đắn; Dễ dàng lập các mục tiêu tài chính cá nhân; Chủ động tài chính trong mọi trường hợp; Quản lý và hạn chế các khoản nợ; Gia tăng tài sản của bạn; Quản lý sức khỏe tài chính tốt giúp nâng cao chất lượng sống của chính bạn (và những người phụ thuộc khác). Sức khỏe tài chính đặt nền tảng cho sự phát triển tài sản, có sức khỏe tốt thì sẽ hạnh phúc. Và điều đó sẽ dẫn chúng ta đến tự do tài chính. Hãy đồng hành cùng host Dương Ngọc Trinh và các chuyên gia: anh Trần Khánh - Giám đốc kinh doanh môi giới - Vùng Hà Nội, CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC) và anh Nguyễn Thanh Hoàng - Quản lý cấp cao Phát triển đối tác tại một công ty đa quốc gia tại Việt Nam trong chương trình MONEYTalk số 45 với chủ đề "Sức khỏe tài chính cá nhân: "Check-up!"" để tìm ra phương pháp kiểm tra hiệu quả và cải thiện tình hình tài chính của bạn.

VIDEO LIÊN QUAN