Khi thị trường đi lên, rất nhiều room chứng khoán, nhóm tư vấn nở rộ mời gọi các nhà đầu tư. Tuy nhiên vào lúc thị trường "ngập lụt", nhiều môi giới biến mất, khiến các nhà đầu tư hết hồn vì "chọn bạn để chơi mà bạn kệ mình tự bơi".