Có bao giờ quý vị tự mở danh mục ra và tự hỏi tại sao mình lại cầm nhiều mã cổ phiếu như vậy. Vâng hầu như chúng ta đều không biết vì sao, lí do là bởi chúng ta có khi cũng chả biết những mã cổ phiếu đấy đại diện cho doanh nghiệp nào, kinh doanh cái gì, tiềm năng ra sao mà danh mục đấy chỉ là kết quả của những lần đặt lệnh theo cảm xúc khi 1 môi giới hay ai đó bảo quý vị rằng mã cổ phiếu đó hay lắm, sắp tăng nhiều lắm. Có lẽ ai mới tham gia thị trường đều trải qua tâm lý như vậy, và cũng không phải nhà đầu tư nào cũng có thời gian ngồi nghiên cứu và lọc ra các mã cổ phiếu tiềm năng. Để tránh quý vị vẫn mắc phải câu chuyện Ôm rơm rặm bụng, ngày hôm nay Bí mật đồng tiền số 24 (8/6) sẽ đi sâu vào tìm hiểu 1 sản phẩm đầu tư khá thú vị trên thị trường, đó chính là ETF - Exchange Traded Fund.