Tại Bỉ, khách hàng khi đến quán buộc phải đeo khẩu trang. Quy định mới chỉ cho phép tháo khẩu trang khi đã ngồi yên vị tại bàn, hễ đứng dậy làm bất cứ việc gì khác thì lại phải đeo khẩu trang. Khách hàng cũng chỉ được nói chuyện với người cùng bàn chứ không được nói chuyện với sang bàn bên cạnh.

VIDEO LIÊN QUAN