Tiến trình tiêm vaccine tại châu Âu đang được đẩy mạnh. Tới một điểm nào đó, các chính phủ sẽ phải tính lại thay đổi cách thức chống dịch hiện nay, vốn đang bóp nghẹt nền kinh tế. Tại Vương quốc Bỉ, một nhóm các nhà dịch tễ học đã đề xuất là nên từ bỏ "chiến lược quản lý khủng hoảng" hiện nay, để chuyển sang áp dụng "chiến lược quản lý rủi ro". Mục tiêu là vực dậy các ngành dịch vụ đang tê liệt vì những lệnh phong toả chống dịch.

VIDEO LIÊN QUAN