Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 thông báo tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến từ các Bệnh viện khu vực Hà Nội và các tỉnh. Tới khi nào tình hình dịch bệnh ổn định hơn, Bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân trở lại bình thường.

VIDEO LIÊN QUAN