Bệnh nhân phải chờ đợi để truyền hóa chất, để xạ trị, để làm các xét nghiệm và phải bỏ tiền túi ra để mua kim truyền. Có bệnh nhân phải chờ cả tháng trời để được truyền hóa chất, có những bệnh nhân quyết định về quê vì không biết bao giờ mới có thuốc. Câu chuyện thiếu thuốc đang diễn ra ở cả bệnh viện nhỏ lẫn lớn.

VIDEO LIÊN QUAN