Chỉ một nửa số bệnh nhân Glôcôm ở Việt Nam được phát hiện và điều trị, thông tin này được đưa ra tại tọa đàm trực tuyến "Cẩn thận với kẻ cắp ánh sáng - Căn bệnh Glôcôm" tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

VIDEO LIÊN QUAN