Còn để tạo điều kiện cho người dân tỉnh Bến Tre: đủ điều kiện, để quay trở lại TP. Hồ Chí Minh làm việc, tỉnh đã khẩn trương: triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho người lao động. Tính đến nay, đã có hơn 10.000 lao động, từ TP. Hồ Chí Minh trở về Bến Tre trong đợt dịch vừa qua. 10.000 người này đã được tiêm mũi 1. Tỉnh đang tiếp tục triển khai tiêm mũi 2, để họ sẵn sàng quay trở lại thành phố làm việc, ổn định đời sống kinh tế.

VIDEO LIÊN QUAN