Một nhóm các nhà khoa học tại Mỹ đã phát minh ra một loại bê tông dẫn điện, có thể làm tan chảy tuyết trên đường mà không cần sử dụng hóa chất.

VIDEO LIÊN QUAN