Phạt nguội, hay là hình thức xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh camera ghi lại hiện đang được áp dụng đồng loạt trên cả nước. Hình thức này rất công khai, minh bạch và chính xác. Tuy nhiên, cũng có nhiều người khi nhận thông báo nộp phạt mà không biết phương tiện của mình vi phạm khi nào.

VIDEO LIÊN QUAN