Tổng thống Philippines ngày 29/1 đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Mỹ xây dựng kho vũ khí thường trực ở nuớc này và cho rằng hành động này sẽ gây bất ổn cho khu vực.

VIDEO LIÊN QUAN