Qua thời gian, bề mặt lớp tủ kính đặt hai pho tượng nhục thân thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường bị hấp hơi, có thể tạo nên môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển.

VIDEO LIÊN QUAN