Có vẻ những cơn bão tuyết không khiến cho nhiều người dân Mỹ khổ sở mà trái lại vô cùng thích thú

VIDEO LIÊN QUAN