Những người dân được đưa đến đây từ lúc 10h sáng. Lương thực, nước uống đã được chuẩn bị đầy đủ. Vào buổi đêm, các chiến sỹ của đơn vị đã nhường giường của mình cho những người dân xa nhà.

VIDEO LIÊN QUAN