Nhiều sự kiện đã diễn ra trên cả nước kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Có thể nói, sự ổn định chính trị, xã hội chính là nguồn gốc, là cơ sở của mọi thắng lợi của đất nước ta những năm qua. Đó là một thành tựu đặc biệt nhưng vô hình, không thể cân đong, đo đếm bằng những phép tính giản đơn nhưng lại hiển hiện ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Và những nhà báo, chiến sỹ đã góp phần xứng đáng trong thành tựu chung ấy.

VIDEO LIÊN QUAN