Những nội dung đáng chú ý trên các trang báo tuần qua: Công tác nhân sự phải thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó; Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình kỳ họp; RCEP giúp Việt Nam tăng tốc thu hút đầu tư; Cảnh báo hàng loạt dự án xin xén rừng tự nhiên;...

VIDEO LIÊN QUAN