Thủ đô Bangkok, Thái Lan vừa trải qua những ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng, chính quyền thành phố đã buộc phải sử dụng các biện pháp ngắn hạn để cải thiện tình hình.

VIDEO LIÊN QUAN