Chính quyền Bang Kok Thái Lan vừa ra lệnh cho tất cả các công trình xây dựng ngừng thi công từ ngày 04 - 06/02 nhằm giảm bớt bụi gây ô nhiễm đang bao phủ thành phố

VIDEO LIÊN QUAN