Đến khu vực rừng phòng hộ Krông Năng, phóng viên thấy ông Dinh đang tiến hành chặt cây trong dãy gỗ của mình, phóng viên đã xin phép người đàn ông này ghi hình bằng máy quay chuyên dụng của đài truyền hình và được chấp nhận chứ không hề có chuyện đưa tiền cho dân để xúi giục phá rừng như một số trang báo đã đưa.

VIDEO LIÊN QUAN