Nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp cấp 3 quyết định nghỉ một năm (gap year) để thực hiện các kế hoạch bản thân trước khi bước vào đại học. Có nên thử thách với “gap year”?

VIDEO LIÊN QUAN