Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126, sửa đổi bổ sung Nghị quyết 68 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Những điều chỉnh mới tại Nghị quyết 126 sẽ giúp cho doanh nghiệp, người dân và người lao động tiếp cận dễ hơn gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng từ Nghị quyết 68.

VIDEO LIÊN QUAN