Phiên phán xử đặc biệt của Người phán xử Phan Quân trước mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu giữa bà Phương và Minh Vân trong phim Sống chung với mẹ chồng được Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình sản xuất nhằm cảm ơn sự yêu mến của khán giả dành cho 2 bộ phim đặc biệt này.