Không ai biết cái là gọi dự án này hoạt động đầu tư như thế nào, chỉ biết có các nhóm người đứng đầu, lập ra các group trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người tham gia, với mức lợi nhuận siêu khủng lên đến hang nghìn phần trăm một năm.

VIDEO LIÊN QUAN