Thống đốc bang California Jerry Brown ngày 5/12 đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở hạt Ventura, trong bối cảnh cháy rừng đã lan rộng tới 18.200 ha, và khiến 27.000 cư dân khu vực này phải sơ tán.

VIDEO LIÊN QUAN