Tại các tỉnh Nam Trung bộ, những ngày này, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương đã trở về sau gần một tháng khai thác trên biển. Đây cũng là chuyến khai thác cá ngừ đại dương đầu tiên của năm mới 2021.

VIDEO LIÊN QUAN