Theo đó, bài thi tổ hợp gồm các môn thi thành phần, cụ thể là: Bài khoa học tự nhiên (KHTN) gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học; Bài khoa học xã hội (KHXH) gồm Lịch sử, Địa lí...

VIDEO LIÊN QUAN