Cơn bão Noru sắp đổ bộ vào biển Đông được đánh giá là cơn bão rất mạnh nhất từ đầu mùa bão đến giờ. Các địa phương ở Bắc Trung Bộ, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi... đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó với cơn bão Noru

VIDEO LIÊN QUAN