Trong tương lai, việc khám chữa bệnh của con người có thể không còn cần tới sự giúp đỡ của các bác sĩ "bằng xương bằng thịt" mà hoàn toàn có thể được thay thế bằng bác sĩ sử dụng trí tuệ nhân tạo

VIDEO LIÊN QUAN