37 ngày nắng nóng kéo dài, nên nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm. Mưa không có, nước bốc hơi liên tục. Diện tích cây trông khô hạn thiếu nước đã tăng lên, dự kiến 1 tháng nữa mới kết thúc mùa khô ở miền Trung.

VIDEO LIÊN QUAN