Tỉnh Bắc Giang sau hơn 1 tháng tạm dừng hoạt động để dập dịch, thì nay dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được khống chế. Hiện nay, hơn 40 doanh nghiệp trên địa bàn lại tiếp tục hoạt động, với hàng chục nghìn công nhân đã quay trở lại nhà máy để làm việc.

VIDEO LIÊN QUAN