Có lẽ vì quá thương tiếc cho Iron Man, một số fan lại quyết định rằng mình nên có một hành động thiết thực hơn, đó là nhắn tin yêu cầu cơ quan NASA phải ngay lập tức phóng một vệ tinh vào vũ trụ để đi cứu... Tony Stark.

VIDEO LIÊN QUAN