Australia và Hà Lan phối hợp bắt giữ khoảng 850kg bột MDMA - một nguyên liệu quan trọng trong sản xuất ma túy tổng hợp

VIDEO LIÊN QUAN