Theo quy định mới, từ tháng 7/2019, những khách nước ngoài đến Australia theo diện thị thực du lịch kết hợp làm việc có thể lưu trú tại Australia tối đa 3 năm.

VIDEO LIÊN QUAN