các cuộc tụ họp không vượt quá 2 người đây là thông báo của chính quyền Australia phòng chống dịch covid-19.

VIDEO LIÊN QUAN