Công ty điện tử Asanzo vừa ký kết khai thác độc quyền với VTV Digital để triển khai ứng dụng VTVGo trên các sản phẩm của mình.

VIDEO LIÊN QUAN