Anh Trịnh Lê Hùng "kể khổ" là có rất nhiều ý tưởng lãng mạn nhưng đến khi thực hiện thì lại không được như mong muốn.

VIDEO LIÊN QUAN