Apple đang trên đà trở thành công ty đầu tiên của Mỹ có giá trị 1,000 tỷ USD, tuy nhiên, khi đạt được con số này, công ty có văn phòng chính ở Cupertino, California, có thể bị công ty Amazon qua mặt.

VIDEO LIÊN QUAN