Một bồi thẩm đoàn ở thành phố Los Angeles đã yêu cầu Apple bồi thường 837,7 triệu USD vì vi phạm bằng sáng chế liên quan đến công nghệ wifi thuộc sở hữu của Viện Công nghệ California (Caltech).

VIDEO LIÊN QUAN