10 năm trước, thế giới game và giá trị của điện thoại di động đã được thay đổi mãi mãi. Những người liên quan trực tiếp biết ngày 10 tháng 7 năm 2008, là quan trọng nhưng thậm chí họ không thể dự đoán được sự thay đổi mô hình ngày hôm đó sẽ mở ra thế giới ngày nay.

VIDEO LIÊN QUAN