Có thể thấy bức tranh kinh tế Việt Nam tới thời điểm này là khá sáng sủa với các con số thống kê kinh tế của quý I/2019: Tăng trưởng GDP tăng 6,79%; chỉ số giá tiêu dùng CPI, 4 tháng đầu năm tăng 2,71%, tức vẫn trong vòng kiểm soát; Xuất siêu 711 triệu USD. Ngoài ra đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế khi giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 5,7 tỷ USD . Mặt khác đi kèm theo nhiều áp lực cho doanh nghiệp cũng như nên kinh tế đang tăng trưởng.

VIDEO LIÊN QUAN