Anh và Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác về thương mại, tài chính, bao gồm việc thúc đẩy kết nối thị trường chứng khoán London - Thượng Hải.

VIDEO LIÊN QUAN