Các nhãn hiệu thời trang và các nhà bán lẻ ở Anh sắp tới sẽ phải trả thuế 1 xu (khoảng 3.000 đồng) cho mỗi một sản phẩm thời trang bán ra.

VIDEO LIÊN QUAN