Dubai (Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất) vốn là mảnh đất giàu có bậc nhất thế giới. Những lời đồn về cơ hội làm giàu từ việc ăn xin, ăn mày tại Dubai… vì thế, cũng chưa bao giờ nguôi. Ngày nay, khi công nghệ phát triển, ăn xin, ăn mày tại Dubai cũng có nhiều thay đổi. Hiếm khi thấy người ăn xin trên đường phố. Nhưng ăn xin trên không gian mạng thì lại ngày càng phổ biến hơn.

VIDEO LIÊN QUAN